!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Videgården 1

Renovering

Tänk på att vid renovering och ombyggnation av lägenheten där planritning, husets stomme, vvs-anläggning, elanläggning, badrum och andra större renoveringar utförs så måste tillstånd ges av styrelsen.

Alla renoveringar skall vara fackmannamässigt utförda enligt gällande branschregler.

Naturligtvis sker renovering och ombyggnation alltid med hänsyn tagen till dina grannar och andra boende i föreningen. Sätt gärna upp en lapp med vad, när och hur dina grannar kan komma att påverkas.

Bortforsling av byggmaterial och byggavfall ansvarar medlem för, i de fall styrelsen måste vidta åtgärder debiteras den ansvarige medlemmen. Ställer du sopor i vändplanen får du själv bekosta bortförseln av alla sopor som samlats i vändplanen tillsammans med dina sopor.

Uppkommer skador på fastigheten på grund av byggnationen ansvarar medlemmen.

Ansökan om tillstånd görs på renoveringsblankett som finns på hemsidan. Ansök i god tid före renoveringen då styrelsen behandlar ansökan på nästkommande styrelsemötet som hålls månadsvis. Medlemmen skall på egen bekostnad förse styrelsen med handlingar som krävs för styrelsens beslut.

Vid tveksamhet eller frågor kontakta styrelsen

 

VENTILATION

Ventilationssystemet är mycket känsligt och man får inte bygga in ventildonen eller byta ut dem mot andra som inte är av exakt samma typ som de befintliga. Vid byte av kökskåpan är det viktigt att köpa en produkt som är kompatibel med husets ventilationssystem. Ventilationssystemet klarar inte av en köksfläkt med egen motor. Använd en för huset kompatibel kökskåpa. Vid felmonterad köksfläkt förstörs luftflödet i huset och medlemmen får bekosta åtgärden så ventilationen fungerar.

Bor du i låghusen nr 77 till 99 

Då har du en frånluftsfläkt som är placerad på vinden och styrs av ett reglage i din spiskåpa. Denna fläkt ventilerar din lägenhet och suger ut förorenad luft i kök, bad, klädkammare och WC. Vill du byta ut din spiskåpa till en ny MÅSTE denna vara med inbyggd styrning till er fläkt. EJ motordriven! Standardvarianten heter Franke Futurum 251-16.

Bor du i höghusen nr 103 till 115

Då ska du ha en fläkt av modellen Franke Futurum 251-10.
Lägenheter i höghuset kan som alternativt använda en kolfilterfläkt som inte kopplas till ventilationssystemet. Frånluften måste proppas.

Det är viktigt att din entreprenör lämnar ett så kallat kvalitetsdokument. Då du fått det lämnar du en kopia till föreningen.

Björn på ELON vid Nynäsvägen har bra koll på fläktarna i vårt område

och vi har rabatt där :-)

 

BADRUM

Badrumet måste renoveras enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum.
En kopia av att företaget du anlitat har våtrumsbehörighet skall skickas till styrelsen. Även en kopia av kvalitetsdokumentet som entrepenören skall lämna efter utfört arbete skickas till styrelsen. 
Övriga instruktioner se nedan dokument Brf Videgården 1 Badrumsrenovering.
Ansökan om tillstånd skall alltid göras.

 

BALKONG

Bygglov om inglasning av balkongerna i höghuset och låghuset finns. Enl bygglov så skall alla balkonger vara utformade med inglasningssystem utan synliga profiler, alla balkonger ska vara enhetligt utformade samt att inglasningen ska avgränsa spridningen av brandgaser. Inglasningen får inte förhindra åtkomligheten vid utrymning (loftgångsbalkongerna får ej låsas).

Alla inglasningar måste godkännas av styrelsen innan byggnation påbörjas.

 

UTEPLATS

Uteplatserna på Videgården skall vara enhetligt utformade. Detta innebär att vid en renovering och/eller ombyggnation så skall staketen vara brunt målade och gjort av stående brädor alternativt kryss-spalje. Höjd på staketet på sidorna får max vara 180cm och på staketet mot gården 110cm högt. Vid större ingrepp ansök om tillstånd på renoveringsblankett

 

Renoveringsblanketten kan mailas till videgarden1@gmail.com eller läggas i styrelsens brevlåda vid tvättstugan.

Se dokument nedan

 

Dokument

Renoveringsblankett.pdf 2014-06-26
K-märkning.pdf 2012-11-25
vattenskador.pdf 2011-09-21
Brf Videgården 1 Badrumsrenovering.docx 2017-12-04
http://www.videgarden1.se/?rID=48&page=nyhetsbrev-/-maillista

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion