!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Videgården 1

Info från ValberedningenFör kontakt med valberedningen

Carola Karlsson, Sammankallande, Täppgr. 87

Vesna Lindevall, Täppgr. 107

Bosse Nilsson, Täppgr. 77

Karl Johan Englund, Täppgr. 105

 

 


Information från bomötet 150322

Styrelsen informerade och svarade på frågor. 
Exempel på frågor som kom upp:

 • trappstädning
 • gårdsstädning
 • långsiktig underhållsplan
 • ränteläget
 • grovsophantering och mobila miljöstationer
 • kostnader för läckage och stopp i sopnedkast
 • hemsidan
 • information
 • lokalen
 • tvättstugan
 • bergvärme

 

En ny trivselgrupp startades upp och första aktiviteten blir gemensam gårdsstädning.

 


 

Bomöte inför årsstämman 2014

Styrelsen berättar om året och vilka planer som finns.

Ekonomin ser bra ut, plusresultat.

Lokalen - fest eller ta hänsyn till näraliggande boende som störs? Styrelsen har valt att visa hänsyn till boende som störs.

Driftia, daglig skötsel. Driftia sköter sig bra. För närvarande förlängt avtal.

Städ Keab, ser över att byta leverantör av trappstädningen.

Deloitte, årsredovisning mm. Kvarstår.

Gårdsskötsel, Sveab, kvar för vinterskötsel, byter leverantör för sommarskötsel, ny lev; Växtmark.

ERCANO ventilation, styrsystemet bytt i maj 2013. I dagarna pågått obligatorisk kontroll. Sett över ventilationsflödena i lägenheterna.

 Hyreshöjningar för hyresgäster följer allmänna marknaden.

Avgifter valt att höja med 2 %.

Belysningen i trapphusen är bytt till LED-belysning – minskade elkostnader.

Bygget i Dalenparken, Styrelsen ville inte att Brf skulle ta ställning i politiska beslut.

Flera Vattenskador pga. av renovering eller t.ex. diskmaskin.

Underhållsplan för framtiden på gång – mer info på Årsstämman.

Inga stora underhållsåtgärder i närtid.

Framtiden ekonomin - prognosen ser bra ut (beroende på räntan).

 

Frågor från medlemmar

Rören, tas upp mer på stämman.

Inglasningen, bygglov finns. Kommer upp fråga om hur det går. Styrelsen ska återkomma. Fråga uppkom om fler vill ha inglasning– kan man samordna så det blir billigare?

Ritningar över badrum o kök – det finns. Annars finns att få ut på tekniska nämndhuset/stadsbyggnadskontoret.

Får balkongen se ut hur som helst? Nej, det är K-märkt.

Försäkringar – bostadsrättstillägg står brf för - säkerhet för alla grannars skull. Sedan behöver man själv ha hemförsäkring och det är viktigt om man vållar skada t.ex. Om man inte med uppsåt orsakat skadan så står försäkringsbolaget för skadan. Ansvarsdel eller självrisk får man betala själv.

Stambyte rören inte på gång. Det kan dröja 5-15  år till dess. Svårt att säga.

Städning på loftgångar, hjälpas åt grannar emellan? Eller vill vi betala för städning? Däremot om fasaden är förstörd får Brf stå för kostnaden.

Önskemål om fler informationsträffar under året.

Tråkigt att informationslappar tagits bort flera gånger. Kan vi ha en informationstavla för t.ex. möten eller annan viktig information? Hemsidan finns som informationskanal.

Grovsopor, planering? Pga. av att folk ställer ut grovsopor vid vändplan kan man inte lägga ut den informationen på hemsidan för lång tid i förväg.

Förrådet 113 trasigt efter inbrott, tar med sig frågan om lagningen av låsen.

Positiv feedback. Grovsopor bra och lokalen sköts bra!! :)

Ventilationskontrollen om man inte var hemma, de kommer igen. Slutrapport om hur kontrollen gick kommer på hemsidan. T.ex. motordrivna fläktar är inte tillåtet. Kolfilter ska det vara – se hemsidan om mer information.

Avlopp, brunnar ute. dagvattenbrunnar. Inget vi kan göra åt. Kommunens ansvar.

Vattnet, t.ex. rost - Stockholms vatten.

Värmen, 20 grader i lägenheten.  Ventilationens inflöde påverkar värmen mycket.

Bollspel förbjudet – skylt. Gräsmattan får ta igen sig. Tanken var INTE att förbjuda små barns lek på gården.

Felanmälan görs till respektive leverantör.

Önskemål om att ta bort eller flytta 2 soffgrupper på gården. Styrelsen har inga synpunkter på ommöblering. Vad tycker andra på gården?

Förslag på cykelhus på gården. Frågan kan diskuteras vidare.

Styrelsen informerar

Nisse avgår som ordförande.

  

Dokument

Intresseanmälan valberedning.docx 2016-03-20
Intresseanmälan styrelsearbete.docx 2016-03-20
http://www.videgarden1.se/?rID=48&page=nyhetsbrev-/-maillista

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion