!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Videgården 1

Styrelseprotokoll

Beslut och ärenden som diskuterats på styrelsemötena:

Utdrag från ordinarie styrelsemöte november 2017 - februari 2018

 • Föreningens första ordförande Kerstin Ruiz avled sorgligt nog före jul efter en tids sjukdom.
 • Beslutat att anta Aktiebolaget Fahlmans Facilities anbud för vinter och sommarunderhåll.
 • Avtalet med CleanStep som ombesörjer mattorna i portarna sägs upp. Vi kommer fr.o.m. våren hyra dem från de som sköter städningen vilket blir något billigare och förhoppningsvis bättre. Mattorna ska samla upp mer grus så vi slipper hisstopp p.g.a. det.
 • Vi beslutar att byta bommar till riktiga låsbara då bilförbudet på gården inte efterlevs.
 • OVK är klar och alla lägenheter som fått nedslag är godkända. Åtgärder som gjorts faktureras de lägenheterna.
 • Energideklaration måste göras i år då det är lag på att göra det var tionde år. Vi har fått offerter och bokar tid med valt företag.
 • Vi har möte med Fortum om fjärrvärmen och hur vi ska kunna spara pengar på den.
 • Styrelsen är klara med budgetarbetet och jobbar nu med bokslut och stämma som kommer att hållas 7 maj 2018. Tyvärr kan vi inte få Pelle Bergstrand som ordförande utan vi har fått en annan kontakt på rekommendation.
 • Vi tar in offerter för renovering av hyresgästernas kök.
 • Enligt Envac (sopsugsföretag) bör vi ha lås på sopnedkastet vid 101. Vi tar in offerter
 • Vi köper in nya tvättkorgar till tvättstugan
 • Det har varit flera sopstopp hos oss som kommer att faktureras föreningen. Bl.a. har någon tryckt ner frigolit i 105:an
 • Vi tar in offerter på takfönstren i låghusen som inte åtgärdades vid fönsterrenoveringen
 • Nya stolar och bord beställs till träfflokalen
 • Nästa styrelsemöte 20/3

Utdrag från ordinarie styrelsemöte juni - oktober 2017

 • Alla i styrelsen har skrivit upp sig på schemat för vattning av gräsmattan
 • Sandlådan tas bort då den inte går att skydda från användning som djurtoalett.
 • Vi har fortfarande vissa problem med saker i trapphusen och på loftgångarna. Ny information sätts upp och styrelsen och plockar bort saker som ej får finnas där.
 • Taken är målade och nitar lagade
 • Störningsjour är kontrakterad. Information läggs på hemsidan och i tavlorna i trapphusen
 • Sopstopp kommer att debiteras den förening i Dalen som orsakar det. En pizzakartong kostar t.ex 1.200:-. Information om vad som får slängas i sopnedkasten håller på att tas fram så vi får så få stopp som möjligt. Pizzakartonger och andra kartonger och packningsmaterial är stora bovar.
 • Hyresförhandlingar för hyresgästerna pågår med Hyresgästföreningen
 • OVK snart klar, en lägenhet kvar
 • Utemiljö har gått i konkurs. Kommer inte drabba oss ekonomiskt men vi måste ta in offerter på nytt vinter och sommaravtal från nya aktörer. Vinteravtalet brådskar.
 • Problemet med låset till föreningslokalen följs upp
 • Vi har fått godkänd egenkontroll från Miljöförvaltningen
 • Hjärtstartare har monterats i korridoren utanför träfflokalen. Vi undersöker kurs som medlemmarna kan få för att veta hur den fungerar.
 • Medborgarförslag har lämnats till stadsdelen från enskededalen.org om bl.a. enhetlig skyltning i Dalen och farthinder.
 • Nästa styrelsemöte 22/11

Utdrag från ordinarie styrelsemöte maj 2017

 • Styrelsen har konstituerat sig efter årsstämman

Ordförande: Renée Kuhn

Vice Ordförande: Lars Jonsson

Kassör: Anette Otterstadh

Ledamöter: Anders Sundblad, Aina Elde, Roger Bergmark

Suppleanter: Anders Lindevall, Göran Syberg

 • När AirCano har fått tillträde till alla lägenheter kommer det skickas en anmodan om rättelse till de bostadsrättsinnehavare där fel har påträffats. Man kan anlita AirCano eller annan firma för arbetet som måste vara klart inom en viss tid för att vi ska få godkänt. AirCano kommer att ge en uppskattad kostnad till varje lägenhet som kommer att faktureras innehavaren genom föreningen.
 • AirCano har fått i uppdrag att rätta till felen i hyresrätterna som är föreningens ansvar
 • Vi undersöker att sätta cylinderlås på bommarna in till gården då vissa fortfarande tar sig friheten att köra in med bil.
 • Offerter tas in för målning av taken
 • Karl-Johan och Göran fortsätter med sitt stora engagemang mot stöket i Dalen. En portal är under uppbyggnad där man ska kunna se vad som är på gång.

www.enskededalen.org

 • Nästa styrelsemöte 19/6

 

Utdrag från ordinarie styrelsemöte april 2017

 • Alla papper är klara inför årsstämman
 • Saneringen efter branden är klar
 • OVK är gjord men alla har inte öppnat för ventilationskillarna så de kommer tillbaka. Det har upptäckts flera fel som gjort när medlemmar har renoverat. Det kommer skickas ut uppmaningar om rättelser till de som är berörda. Ventilationsdon har behövt bytas hos ett flertal vilket kommer att faktureras dessa medlemmar.
 • Det har bytts lager och remmar i en av fläktarna
 • Vårstädning av gården gjord
 • Beslutar om reparation av stuprör, rensning av hängrännor och byten av renskoppar
 • Föreningen kommer hyra en hjärtstartare som ska placeras i utrymmet vid tvättstugan/träfflokalen.
 • Det är stökigt i Dalen med ungdomar som åker cross i allén, smäller knallskott mm. Styrelsen har kontakt med Polisen, Stadsdelen, Trafikkontoret mm. men får inget större gensvar.
 • Vassilia och Henrik avtackas
 • Nästa styrelsemöte 15/5

Utdrag från ordinarie styrelsemöte mars 2017

 • Styrelsen beslutar att gå över till redovisningssystem K3 efter rekommendationer från revisorn och Agenta förvaltning.
 • Vi har bytt ekonomisk förvaltare till Agenta förvaltning ab. Det är samma personer som sköter vår förvaltning men nytt namn.
 • Saneringen efter branden ska vara klar i april
 • OVK är beställt till 18/4-24/4
 • Skatbon tas bort
 • Sandborttagning sker i mitten av april
 • Vi kommer beställa skräpplockning runt hela fastigheten en gång i månaden.
 • Eftersom det renoveras utan hänsyn till grannar i vissa fall beslutar styrelsen att renovering får göras på vardagar 7–19 och på helger 10–16. Läggs ut på hemsidan under renovering och i ordningsreglerna.
 • Beslutar ta in offert på reparation av stuprör.
 • Undersöka möjligheten att ha en hjärtstartare i föreningen.
 • Nästa styrelsemöte 24/4 

Utdrag från ordinarie styrelsemöte februari 2017

 • Styrelsen ska gå igenom de förslag till stadgeändringar som ska göras enligt lag.
 • Föreningens försäkringspremie kommer att höjas med ca 3%
 • Brand i 113 igår, 12/2. Torrkokning. Vi beställer sanering som belastas hyresgästens försäkringsbolag.
 • För att garantin på fönsterrenoveringen ska gälla kommer föreningen att ombesörja lagning av eventuella trasiga ytterrutor under garantitiden som är 5 år.
 • Vi jobbar vidare med återkoppling från de som inte åtgärdat nedslag vid besiktning av rör och brandvarnare i våras.
 • En trevägsventil för varmvattnet kommer att bytas v.8. Vattnet kommer stängas av.
 • Resterande isolering av vinden där läcka upptäckts kommer att göras när det är torrt.
 • Vi har fått klagomål på inomhusluften. Efter mätningar i två lägenheter verkar värdena ligga bra i föreningen. Lagstadgad ventilationskontroll (OVK) kommer att göras under april.
 • Klotter har sanerats från fasaden
 • En medlem tycker att det är väldigt skräpigt runt fastigheten och vill engagera sig. Vi tar ett möte med medlemmen för att ev. starta trädgårdsgrupp. Vi tar också in offert på skräpplockning en gång i månaden.
 • Nästa styrelsemöte 20/3

Utdrag från ordinarie styrelsemöte januari 2017

 • Årsstämman beslutas att vara den 3:e maj
 • Sex lägenheter är besiktigade och befanns i relativt gott skick
 • Vid slutbesiktningen av fönsterrenoveringen upptäcktes några saker som Fog o Fönster kommer att åtgärda inom två veckor.
 • Träfflokalens städning kommer att kontrolleras efter uthyrning.
 • Beslutat beskärning av träd under året utav Utemiljö.
 • Isoleringen av vindarna pågår och är klar under veckan. En läcka har upptäckts och kommer att åtgärdas innan det isoleras på det stället.
 • Ombyggnaden i 105 har genererat mängder med damm. Vi kontaktar ägaren för städning.
 • Styrelsen kommer inte svara i trådar på Facebook då det visat sig bli ganska tråkig stämning där. Vi kommer att hänvisa till styrelsemailen för felanmälan.
 • Nästa styrelsemöte 13/2

Utdrag från ordinarie styrelsemöte okt-dec 2016

 • Injusteringen av värmesystemet är färdig
 • Lappar till alla att trappuppgångar och loftgångar ska var fria från cyklar, barnvagnar och andra saker. Styrelsen går sedan och tar bort det som står kvar.
 • Styrelsen skriver brev till alla föreningar i Dalen och till Svenska Bostäder om oroligheterna i Dalen. Försöka starta någon form av sammarbete.
 • Träfflokalens städning efter uthyrning fungerar inte ordentligt. Vi beställer torkning av golvet en gång i månaden och Aina börjar kolla städningen efter uthyrning. Start när fönsterrenoveringen är klar.
 • Hämtning av insamlade cyklar beställs till mitten av december. Går till välgörenhet. Vi lägger lappar i allas brevlådor och frågar om någon har cyklar att skänka.
 • Lamporna ut mot vändplan är reklamerade och utbytta.
 • Vindsisolering beslutas att göras efter att pratat med andra gårdar som gjort det tidigare. Arbetet kommer ske unde januari 2017.
 • Slutbesiktning av fönstren genomförs 11/1-17 kl.13.00. Tre från styrelsen är med. Samtidig kommer vi besiktiga några hyreslägenheter för att veta ev. kommande renoveringsbehov.
 • Nästa styrelsemöte 16/1-17

Utdrag från ordinarie styrelsemöte september 2016

 • Termostater som är bortmonterade kommer att återmonteras och somliga kommer att bytas. Styrelsen bokar ett möte med värmeteknikern för avstämning.
 • En ordentlig rengöring av golvet i tvättstugan beställs.
 • Cykelställ för 36 cyklar beställs och monteras på grusplanen mellan 103 och 105. När det är klart blir det nolltolerans beträffande cyklar i trapphusen och på loftgångarna.
 • Lokalen som omvandlas till lägenhet i 105:an ska fotograferas och sedan gå ut till försäljning.
 • Nya regnskoppar på stuprören kommer att monteras.
 • Besiktning av utvalda fönstren i 103:an bokas med Fog o Fönster och konsulten.
 • Ordförandemöte med de andra gårdarna i Dalen är på Grangården i september.
 • Nästa styrelsemöte 19/10.

Utdrag från ordinarie styrelsemöte juni 2016

 • Fog och Fönster informerar alla om fönstermålning v 33 och påbörjar arbetet v 34. De som vill ha målat vitt på insidan får bekosta det själva vilket innebär att det går att få ROT-avdrag på arbetet. Fog o Fönster lämnar offert när de kommer till berörd lägenhet.
 • Gårdsgruppen har upphört.
 • Cykelrummen rensade.
 • Brandsläckare monterade i tvättstuga och träfflokal.
 • Nästa styrelsemöte 15/8

Utdrag från ordinarie styrelsemöte maj 2016

 • Avtal med Fog och Fönster skrivs i veckan. De har provmålat ett fönster i trapphuset 103.
 • Kattnät till sandlådan är beställt
 • Vi ska köpa in nya slangar och göra ett schema för bevattning under sommaren. Hoppas på hjälp från gårdsgruppen.
 • Korridoren utanför tvättstugan målas
 • Fler glas och bestick inhandlas till träfflokalen. Linda har erbjudit sig att göra det.
 • Styrelsen träffas 7/8 för utrensning i cykelrummen
 • De som jobbar med värmeproblemen har ca 35 timmar kvar och behöver tillträde till vissa förråd.
 • Nästa styrelsemöte 27/6

 

Utdrag från ordinarie Styrelsemöte 61 Feb 2016

 • På grund av stora vattenskador under 2015 har styrelsen beslutat att undersöka alternativet av en utökad ansvarsförsäkring för medlemmarna, för att få full ersättning för vattenskador.
 • Status för renovering/byte av fönster: Enligt information från konsulten kommer fem offerter enligt upphandlingsunderlaget att tas in och dessa kommer att redovisas för styrelsen under mars månad. Därefter ska styrelsen presentera sitt förslag till stämman för beslut.
 • Datum för bomöte söndagen den 3:e april 17.00.
 • Datum för Stämman tisdagen den 3:e Maj 18.00.

 

Utdrag från Extra Styrelsemöte 60 Feb 2016

 • Ett extra styrelsemöte har begärts av styrelseledamöter med anledning av negativa skriverier på sociala medier angående styrelsens passivitet att lösa värmeproblemet. Tydligen har några medlemmar inte förståelse för omfattningen av problemet. Styrelsen beslutade att gå ut med en information om vinterns värmeproblem och vilka åtgärder som vidtagits. Informationen kommer att delges både på websidan samt sättas upp i trapphusen.  Eftersom Driftia inte har lyckats lösa värmeproblemen anlitade styrelsen en tidigare anställd tekniker på SB  som är väl insatt i styrsystemen i SB husen i Dalen.
  Arbetet kommer att påbörjas under februari.
 • Styrelsen fastställer unisont följande prioriteringsordning:
           Renovering/byte av fönster                                         Byte av isolering på taket.                                 Renovering av tak.                                                    Målning av fasad                                              Diverse reparationer
 • Eftersom körförbud i bostadsområdet inte respekteras beslutade styrelsen att sätta upp körförbud stolpar på gården så fort frosten i marken släpper.
 • Eftersom vi fortfarande har problem med försvunna kläder samt skadegörelse i tvättstugan beslutade styrelsen att installera en övervakningskamera till tvättstugan.
 • Pia Malmcrona meddelar skriftligt att hon lämnar styrelsen med omedelbart verkan.

 

Utdrag från Styrelsemöte 59 Januari 2016

 • Jenny Palm, slutade i styrelsen pga. flytt under december 2015.
 • Föreningen har haft problem med värmen i höghusen sedan november. Driftia har varit där ett antal gånger och försökt åtgärda problemet. Några av problemen med kalla element är lösta men problemet med värme och ventilation kvarstår och är inte isolerat till Täppgränd 113. Det är fortfarande kallt i många lägenheter.

Styrelsen beslutade sig för att inhämta expert hjälp från annat håll och kontaktade SB.

 • Beslut om fönsterrenovering samt val av konsult: Styrelsen diskuterade att ta in ytterligare offerter eller försöka förhandla lägre arvode med konsulten alternativ tydliggöra att konsulten har helhets ansvaret för projektet.

 

Utdrag från Styrelsemöte 58 November 2015

 • Budgetförslaget sammanställt av Deloitte för beslut.

           Ansvariga i styrelsen utarbetade budgetförslaget för 2016 som godkändes 

           unisont efter genomgång. Styrelsen beslutade att höja månadsavgiften för      

           bostadsrätter med 2% för 2016 för att täcka diverse kostnader för nästa år.

 • Beslut om fönsterrenovering samt val av konsult. Offerter tas in för fönsterrenovering alt byte, med upphandlings underlag från vår konsult Magnus som efter utvärdering presenteras för styrelsen för beslut.        Kostnad för upphandling 48000 kr. Kostnad för genomförande helhetsansvar + 5 %  av totala värdet på den utvalda leverantör som styrelsen ska ta ställning efter att upphandlingen är avslutad.
 • Följande förslag har kommit till styrelsen: Förslag att sätta upp informationstavlor (Förbjuden Biltrafik). Ansvarig i styrelsen ska återkomma med åtgärder. Offert för ommålning av trapphus på 456000 kr har inkommit.                Denna åtgärd är i dagsläget ej prioriterad, eftersom fönster tak och fasader har högre prioritering.

Utdrag från Styrelsemöte 57 Oktober 2015

 • Nästa års budget ska förberedas till beslut av ansvariga.
 • Genomgång av Underhållsplan: På grund av projektets stora omfattning ska vi anlita en extern konsult för upphandlings underlag.
 • Skötsel av gården (sommar – vinterskötsel): Styrelsen har tagit in tre offerter för vinterskötsel som ska utvärderas av ansvariga i styrelsen.
 • Bokningssystem för tvättstugan och föreningslokalen. Systemet fungerar nu nästan till 100%.
 • Beslut om byte av portbricks-listor är uppdaterade. Styrelsen har för avsikt att samla in e-mailadresser till alla boende för att kunna maila information direkt till medlemmarna.
 • Överenskommelse med Päron och Grangården att sätta upp skyltar runt vändplanen.

Utdrag från Styrelsemöte 56 September 2015

 • Genomgång av Underhållsplan: Diskussion om förslag till fönsterrenovering alt utbyte av fönster. Anders L och Anders S begär in ett par offerter och återkommer för beslut.
 • Skötsel av gården: kontaktperson från styrelsen berättade om mötet med Gårdsgruppen för att se vilka som har fortsatt intresse att vara med och engagera sig och hur vi ska jobba framöver.
 • Följande förslag togs fram; Festgrupp – sammankallande Robert Ryttman. Fest bestämd till den 3 oktober. Info går ut på hemsidan och på FB. Lappar sätts upp i entréer och trappuppgångar och i resp. brevlåda i radhuslängan.
 • Gårds och Trädgårdsgruppen - förslag till att ha följande uppdelning;  Trädgårdsgrupp – Yttre underhåll – Inre underhåll – Lokaler

          Frågan är vad respektive grupp ska ansvara för. kontaktperson från

          styrelsen kommer att ha ytterligare möte med de som visat intresse att vara

          med i gårdsgrupperna för att tydliggöra vem som gör vad och ansvar.

 • Styrelsen har beslutad att byta brickor. Avvakta till dess att internet bokningssystemet fungerar.

 

Utdrag från Styrelsemöte 55 Augusti 2015

 

 • Styrelsen har sålt hyreslägenhet nr 83.
 • Genomgång av underhållsplanen . Styrelsen arbetar med att ta in offerter för fönsterrenovering alt utbyte.
 • Förslag att måla om de gröna gångarna med vit färg- har diskuterats på mötet
 • Rensning av övergivna cyklar har diskuterats på mötet.
 • Styrelsen har beslutat att skicka ett instruktionsbrev till boende om ett nytt system för bokning av tvättstugan
 • Styrelsen har beslutat att sätta upp nya skyltar i vändzonen angående dumpning av grovsopor.

 

Utdrag från Styrelsemöte 54 Juni 2015

 • Styrelsen har beslutat att sälja hyreslägenhet nr 83.
 • Styrelsen har mottagit upprepade klagomål från boende om störning från en hyreslägenhet. Därmed har beslut fattats att skicka ett varningsbrev till hyresgästen.
 • Genomgång av Underhållsplan: Vid föregående möte delades underhållsplanen ut till alla i styrelsen för genomläsning till dagens möte. I underhållsplanen fanns en lista med åtgärdsplan och tidsplan. Nästa steg blir att prioritera åtgärderna och hur de ska finansieras
 • Det webbaserade bokningssystemet är klart för tvättstugan och träfflokalen. Nästa steg är att informera de boende, instruktioner läggs upp på hemsidan och nyckelbrickor delas ut.
 • Låsbrickor på drift. Diskuterades hur vi ska omorganisera utdelning av nya brickor. Totalt finns det 2700 st brickor i systemet. 108 lägenheter x4 brickor. Det behövs även brickor till post, polis, räddningstjänst och kontrakterade servicefirmor .   

 

Utdrag från Styrelsemöte 53 Maj 2015

 • Det webbbaserade bokningssystemet för träfflokalen och tvättstugan är testkört och fungerar men det behövs en utvidgad testning.
 • Föreningen har över 2700 st brickor i omlopp. Styrelsen ska undersöka möjligheten för byte av brickor.
 • Underhållsplanen delades ut till styrelsemedlemmarna för genomläsning och för att vid kommande möten lägga upp en handlingsplan med prio-lista, vem ansvarar och ev beslut.
http://www.videgarden1.se/?rID=48&page=nyhetsbrev-/-maillista

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion