!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Brf Videgården 1

Nyheter

Uthyrning av din lägenhet

Publicerad: 2018-06-13 | Uppdaterad: 2018-06-13

Skulle du vilja hyra ut din lägenhet under sommaren?! Kontakta i så fall styrelsen per mail så skickar vi ett formulär att fylla i. 
 
videgarden1@gmail.com
 
Klicka på länken nedan om du vill läsa mer om detta på BRF-nytts hemsida.
 
 
Mvh Styrelsen

Tyck Till-Appen

Publicerad: 2018-05-09 | Uppdaterad: 2018-05-09

I Tyck till-appen kan du lämna dina synpunkter och idéer kring trafik- och utemiljön i Stockholm. Genom att använda telefonens gps-funktion är det lätt att ange plats direkt i appen. Du kan även bifoga bilder för att beskriva ditt ärende. Du väljer själv om du vill få återkoppling via mejl eller om du vill vara anonym.

Till sidan för Tyck till-appen

Kallelse till årsstämman

Publicerad: 2018-05-03 | Uppdaterad: 2018-05-03


Se nedan dokument för kallelse till årsstämman på Videgården den 7:e Maj klockan 18:00. 

 

Med vänlig hälsning, Styrelsen

Dokument

Kallelse årsstämma 2018 med stadgar.pdf 2018-05-03

Information om Störningsjouren

Publicerad: 2017-10-25 | Uppdaterad: 2017-10-25

Hur fungerar vårt värmesystem?

Publicerad: 2017-10-04 | Uppdaterad: 2017-10-04


Styrelsen får många frågor om värmen så här års, så vi vill berätta lite hur det fungerar.
Elementen styrs av yttertemperaturen och när det är över nollgradigt eller ligger runt nollan är elementen inte på maxvärme. Termostaterna på elementen finns för att man ska kunna reglera temperaturen men de har ett max som styrs från undercentralen.
I höghusen kommer större delen av uppvärmningen genom tilluftventilerna som håller en temperatur på ca 20 grader, elementen står för resten.
Låghusen har ingen tilluft utan tar den direkt utifrån. Där är elementen de som värmer upp men även dessa regleras efter yttertemperaturen. Det finns några lägenheter på bottenplanet i höghusen som också har detta system.

Sandlådan på Videgården

Publicerad: 2017-08-30 | Uppdaterad: 2017-08-30

Sandlådan kommer att tas bort pga att den mest används som en toalett för nödiga djur.
Vi har provat med både lock och nät men utan lyckat resultat.
Så vi får dessvärre hänvisa till sandlådorna i Dalenparken.
 
Mvh Styrelsen

Gällande takarbetet

Publicerad: 2017-08-30 | Uppdaterad: 2017-08-30

Årsredovisning 2014

Publicerad: 2015-04-23 | Uppdaterad: 2015-04-23

Här kan du ladda ner årsredovisningen för 2014

 


 

Dokument

Årsredovisning 2014 Brf Videgården 1.pdf 2015-04-23

Grovsopshämtningen upphör

Publicerad: 2015-04-04 | Uppdaterad: 2015-04-04

På grund av att grovsopshämtningen inte fungerat och det samlats stora mängder med sopor vid vändplanen innan sopbilen varit på plats är föreningen tvungen att sluta med denna tjänst. Även andra än boende på Videgården har slängt sina grovsopor. Stockholmsstad har en mobil miljöstation som stanna på Åstorpsringen där vissa avfall kan kastas. I övrigt får varje boende ansvarar för att ta bort sina grovsopor. Flera av de andra föreningarna i Dalen gör på samma sätt.

Läs mer om Stockholmsstads mobila miljöstation på: http://www.stockholm.se/mobila

 

Ett tips kan vara att gå ihop några grannar och beställa bortforsling av grovsopor. Aktivtransport utför transport av grovsopor. www.aktivtransport.se


 

Inglasning av balkonger i låghusen

Publicerad: 2015-04-04 | Uppdaterad: 2015-04-04

Nu finns det beviljat bygglov om inglasning av balkongerna i låghusen. Föreningen hänvisar i första hand till Balkongrutan AB. Kom ihåg att alla byggen måste godkännas innan de påbörjas. Ansök på renoveringsblanketten.


 

Viktig information ang. reparation av sopsug

Publicerad: 2015-03-06 | Uppdaterad: 2015-03-06

Hej!

Se information på bifogade filer.

Reparationsarbete kommer att utföras i sopsugsterminalen vilket innebär att sopsugen kommer att var avstängd vecka 16 och tillfälliga sopkärl kommer att ställas ut.

Var vänlig och anslå bifogad information så alla boende/nyttjare blir medvetna om att sopnedkasten ej kan nyttjas vecka 16.

Tack på förhand!

Med vänlig hälsning, 
Lars Tynnemark
Fastighetsingenjör, Distrikt Söderort

____________________________________
AB Svenska Bostäder
Direkt: 08-508 378 08 ,  Besöksadress: Dalens Allé 3 Enskede Dalen 
Växel: 08-508 370 00 ,  Box 5074 , 121 16 Johanneshov 

lars.tynnemark@svenskabostader.se


 

Dokument

Översikt Dalen kompbyte 2015.pdf 2015-03-06
Information kring dalens sopsug 2.docx 2015-03-06

Grovsophämtning 5/3

Publicerad: 2015-03-04

Information från valberedningen

Publicerad: 2015-01-15 | Uppdaterad: 2015-01-15

Länk


 

Vår gård, va med och tyck till!

Publicerad: 2014-10-27 | Uppdaterad: 2015-01-15

Vår gård är i förändring. Ytan utanför 103, 105 kommer att förbättras. Ta chansen att vara med och påverka. Maila ditt förslag om hur gården bäst skall utnyttjas.  Maila till videgarden1@gmail.com märk mailet ”Gårdsförslag”.


 

Nedskräpning

Publicerad: 2014-10-05 | Uppdaterad: 2014-10-05

Det har under en längre tid förekommit nedskräpning i våra källargångar. Källargångarna har använts till att göra sig av med möbler och annan bråte, detta är strängeligen förbjudet då det är en BRANDRISK. Som ett led i att få stopp på nedskräpningen kommer det sättas upp kameror i källargångarna så att de som skräpar ned kan identifieras.

 


 

Nyhetsbrev / Maillista

Publicerad: 2014-09-15 | Uppdaterad: 2014-09-15

Nu kan du som medlemmar prenumerera på information om ditt boende.

Anmäl dig här!


 

Grovsopor

Publicerad: 2014-08-14 | Uppdaterad: 2014-08-14

Det har under en längre tid varit problem med grovsopor i föreningens allmänna utrymmen. Sopor i källaren och andra ställen är en brandrisk. Det är även en stor kostnad att frakta bort soporna, en kostnad som tas från våra avgifter. Alla boende i föreningen ansvarar själva för att forsla bort sina sopor.

Grovsopbilen har inte använts som den var tänkt att användas. Bilen kommer och hämtar era grovsopor som ni själva lämnar när bilen står på plats. Inga sopor skall lämnas i förväg. Om det står sopor i rondellen i några dagar så lämnar boende från andra gårdar sopor där och vår förening tvingas betala för sopor från andra gårdar. Grovsopbilens besök kommer därmed att glesas ut då det är en hög kostnad att betala bortforsling av sopor för boende i hela Dalen.


 

Beskärning av träden

Publicerad: 2014-08-14 | Uppdaterad: 2014-11-11

Träden på och runt Videgården kommer att beskäras under hösten. Angående häggen som togs ned utanför 105:an så togs den ned på arborists inrådan. Den beskärning som behövde göras gick inte att utföra då trädet var sjukt. Boende i trappuppgång 105 blev tillfrågade gällande detta då det främst var de som berördes, och där var det en majoritet som tyckte det var okey att ta ned trädet.

Ytan utanför 103, 105 kommer att förändras. Om du har förslag på hur den bäst skall utnyttjas maila till videgarden1@gmail.com märk mailet ”Gårdsförslag”.


 

Dalen Dagen

Publicerad: 2014-08-12 | Uppdaterad: 2014-08-14

Söndagen den 7 september kl. 11-16
Då arrangeras loppmarknader på gårdarna i Dalen, som det ser ut nu kommer det bli loppis på samtliga gårdar i Dalen!

Ett samarbete kring detta är upprättat. Vi kommer tillsammans locka hit folk från hela Stockholm. Det kommer även hända andra saker på gårdarna: musik, mat, barnaktiviteter, hoppborgar mm. Om ni har några egna förslag för Videgården så kan ni maila mig.

Även vi ska delta!

Vad kan du göra?
– Boka in söndagen den 7 september redan nu. Öppettiderna för loppis är
11.00-16.00
– Gör dagen känd genom att berätta för vänner och sprida facebook-eventet 

  “Dalendagen - stor loppmarknad och aktiviteter”.

–  Facebooksida: https://www.facebook.com/loppisidalen Gå in och “gilla” den
– Leta igenom garderober och förråd efter saker du inte längre behöver.
– Till klockan 11.00 den 7 september så ställer du ut ett bord på gården.
– Förhoppningsvis är vi flera som har bord och kan hjälpa varandra med att sälja så att man inte behöver stå i flera timmar.

Syftet med Dalen dagen är locka hit stockholmarna och få visa upp Dalen från sin absolut bästa sida. Folk får en anledning att gå mellan alla våra vackra gårdar och se hur fint och trevligt det är i Dalen. Vi bygger också gemenskap på våra gårdar och grannar emellan. Sen får vi förhoppningsvis massor av sålt också!

OBS: Det är strängt förbjudet att ställa ut loppisbord i dalens allé då vi inte kommer söka tillstånd för detta. Se “syfte” i stycket ovan.

/ Jenny Olsson, boende på Videgården.

Kontakt jennymedfamilj@hotmail.com

 


 

Häggen

Publicerad: 2014-08-03 | Uppdaterad: 2014-08-14

Häggen utanför 105:an kommer att tas bort den 6 augusti. Fällning och borttagning kommer att pågå under några dagar. 


 

Grovsophämtning 4/8

Publicerad: 2014-07-31 | Uppdaterad: 2014-10-28


 

Nytt städbolag i september

Publicerad: 2014-07-01 | Uppdaterad: 2014-10-28

Nytt städbolag är upphandlat och i september kommer Storstockholms Städentreprenad att ta över städningen av trapphusen.


 

INGLASNING AV BALKONGER

Publicerad: 2014-06-12 | Uppdaterad: 2014-10-28

ONSDAG 18/6 KL 19:00 I TRÄFFLOKALEN

Pentti från BalkongRutan AB håller informationsmöte för de som är intresserade av att glasa in sina balkonger. Han kommer att visa hur balkonginglasningen ser ut och även lämna prisförslag.

Observera att bygglovet endast gäller för inglasning av balkonger i höghusen


 

Årsstämmoprotokoll 2014

Publicerad: 2014-06-12 | Uppdaterad: 2014-10-28


Dokument

2014-05-13 Videgarden1-Stämmoprotokoll.pdf 2014-06-12

Grovsophämtning 9/6

Publicerad: 2014-06-02 | Uppdaterad: 2014-10-28


 

OVK, var uppmärksamma på information

Publicerad: 2014-04-09 | Uppdaterad: 2014-10-28

Innom kort kommer det genomföras lagstadgad OVK, obligatorisk ventilations kontroll i föreningen. Företaget AirCano kommer att informera alla om hur detta kommer att gå till.

Dom behöver tillgång till alla lägenheter, när och hur kommer att meddelas till alla med lappar i brevlådan.


 

Bollspel

Publicerad: 2014-03-29 | Uppdaterad: 2014-10-28

Skyltar är nu uppsatta om att man inte ska spela boll på gården.

Anledningen är att gräsmattan ska få en chans att ta sig och att våra blommor och buskar blir förstörda av missriktade bollar som ska hämtas.


 

 

 

 

Inglasning balkonger

Publicerad: 2014-03-27 | Uppdaterad: 2014-10-28

Föreningen har nu fått bygglovsansökan för inglasning av balkonger godkänd.
För mer info läs under rubriken renovering eller maila videgarden1@gmail.com. Alla inglasningar måste och större renoveringar måste först ansökas om.


 

Dokument

Renoveringsblankett.pdf 2014-06-26

Aktuella nyheter

Uthyrning av din lägenhet
2018-06-13

Tyck Till-Appen
2018-05-09

Kallelse till årsstämman
2018-05-03

Information om Störningsjouren
2017-10-25

Hur fungerar vårt värmesystem?
2017-10-04

Sandlådan på Videgården
2017-08-30

Gällande takarbetet
2017-08-30

Årsredovisning 2014
2015-04-23

Grovsopshämtningen upphör
2015-04-04

Inglasning av balkonger i låghusen
2015-04-04

Viktig information ang. reparation av sopsug
2015-03-06

Grovsophämtning 5/3
2015-03-04

Information från valberedningen
2015-01-15

Vår gård, va med och tyck till!
2014-10-27

Nedskräpning
2014-10-05

Nyhetsbrev / Maillista
2014-09-15

Grovsopor
2014-08-14

Beskärning av träden
2014-08-14

Dalen Dagen
2014-08-12

Häggen
2014-08-03

Grovsophämtning 4/8
2014-07-31

Nytt städbolag i september
2014-07-01

INGLASNING AV BALKONGER
2014-06-12

Årsstämmoprotokoll 2014
2014-06-12

Grovsophämtning 9/6
2014-06-02

OVK, var uppmärksamma på information
2014-04-09

Bollspel
2014-03-29

Inglasning balkonger
2014-03-27

Arkiv

Dalendagen 3:e September 11-16
Visades t o m: 2018-08-08

Hjärtstartare!
Visades t o m: 2018-06-04

Spelschema för Enskededalen FC
Visades t o m: 2018-05-17


Visades t o m: 2018-05-09

Kallelse till Årsstämman
Visades t o m: 2017-06-20

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL (OVK)
Visades t o m: 2018-03-02

Avstängning av vattnet
Visades t o m: 2018-02-17

Marken på Videgården
Visades t o m: 2017-12-17

Värmen!
Visades t o m: 2017-10-18

Datum gällande fönsterrenoveringen
Visades t o m: 2017-10-09

Fönsterrenoveringen
Visades t o m: 2016-11-23

Cyklarna på Videgården
Visades t o m: 2016-11-23

Problem med webbokningar
Visades t o m: 2016-10-29

Stopp i sopsugen
Visades t o m: 2016-10-05

Dalendagen
Visades t o m: 2016-09-12

Cykelrensning!
Visades t o m: 2016-09-07

Brev från styrelsen
Visades t o m: 2016-08-17

Angående fönsterrenoveringen
Visades t o m: 2016-07-27

Videgårdens Årsstämma!
Visades t o m: 2016-07-17

Dags för...
Visades t o m: 2016-07-05

Välkommen på Bomöte
Visades t o m: 2016-06-17

Uppdatering av information
Visades t o m: 2016-05-29

Felsökning pågår!
Visades t o m: 2016-02-19

OBS! Viktig information om vattenanslutningar
Visades t o m: 2016-02-03

Rubrik
Visades t o m: 2016-01-21

Nu finns möjligheten att boka tvättstuga via internet
Visades t o m: 2016-01-18

Fest på Videgården!
Visades t o m: 2015-12-09

Missa inte Dalendagen!
Visades t o m: 2015-11-17

Reparation av sopsug i veckan
Visades t o m: 2015-04-20

Varmt välkomna på bomöte!
Visades t o m: 2015-06-11

Övervakningskamera
Visades t o m: 2015-01-25

IKVÄLL KL 18.00-19-00
Visades t o m: 2014-09-28

Kom och prata med styrelsen
Visades t o m: 2014-09-20

Dalendagen nu på söndag
Visades t o m: 2014-09-15

Semestertider
Visades t o m: 2014-08-15

Inglasning balkonger höghus
Visades t o m: 2014-09-27

BRF Videgården 1 Söker Uthyrnings ansvarig
Visades t o m: 2014-09-07

Brev från ordförande
Visades t o m: 2014-07-13

Grovsopor 15/4
Visades t o m: 2014-06-02

Grovsophämtning - förtydligande
Visades t o m: 2014-05-02

Grovsophämtning 17/2
Visades t o m: 2014-03-01

Grovsopor 16/12
Visades t o m: 2014-01-06

LED-lampor i portarna
Visades t o m: 2014-02-13

Cyklar kommer att slängas
Visades t o m: 2014-02-07

Boendeträff 5/12 kl 19
Visades t o m: 2014-01-07

Träfflokalen
Visades t o m: 2014-12-31

E-post
Visades t o m: 2014-01-02

Gårdsskötsel
Visades t o m: 2013-12-01

Grovsopor 19/8
Visades t o m: 2013-09-12

Var rädd om våra växter
Visades t o m: 2013-10-31

Semester
Visades t o m: 2013-10-06

Träfflokalen
Visades t o m: 2013-08-05

Inglasning av balkonger
Visades t o m: 2013-10-24

Grovsopor 26/6
Visades t o m: 2013-06-30

Gårdstatus
Visades t o m: 2013-09-03

Trälock till sandlådan
Visades t o m: 2013-09-30

Grovsopor 2/5
Visades t o m: 2013-06-05

Papperskorgar
Visades t o m: 2013-07-12

Årsstämma
Visades t o m: 2013-06-22

Grovsopor 12/3
Visades t o m: 2013-05-02

Info från Valberedning
Visades t o m: 2013-05-17

Nybygge bredvid Dalenparken
Visades t o m: 2013-05-17

Grovsophämtning 10/1
Visades t o m: 2013-01-16

Namnbytesmall
Visades t o m: 2013-03-03

God Jul & Gott Nytt År
Visades t o m: 2013-01-22

Nytt Städbolag
Visades t o m: 2013-03-19

K-märkning
Visades t o m: 2013-02-25

Träff med styrelsen 28/11
Visades t o m: 2013-01-24

Grovsophämtning 7/11 kl 18
Visades t o m: 2013-01-24

Nu städar vi cykelförråden!
Visades t o m: 2012-11-20

Stuprör
Visades t o m: 2012-09-26

Stamspolning
Visades t o m: 2012-12-15

Energikartläggning
Visades t o m: 2012-12-15

Grovsophämtning 12/9
Visades t o m: 2012-11-28

Bilfritt på gården
Visades t o m: 2012-11-04

Odlingslotten på gården
Visades t o m: 2012-11-04

Grovsophämtning 27/6
Visades t o m: 2012-09-12

Grovsophämtning 29/5
Visades t o m: 2012-08-13

Ny styrelse vald för brf Videgården
Visades t o m: 2012-08-10

Grovsophämtning 19/3
Visades t o m: 2012-06-06

Grovsophämtning 23/1
Visades t o m: 2012-04-10

Träfflokalen
Visades t o m: 2012-03-04

Grovsophämtning
Visades t o m: 2012-02-13

Fika med styrelsen 8/12
Visades t o m: 2012-02-07

Grovsophämtning 19/9
Visades t o m: 2011-12-11

Störningar
Visades t o m: 2011-11-30

Hög musik, fester m.m
Visades t o m: 2011-10-05

Grovsopor 4/7
Visades t o m: 2011-09-27

BRF kontoret öppet
Visades t o m: 2011-09-02

Stämman 26/5
Visades t o m: 2011-08-27

Parkering Förbjuden
Visades t o m: 2011-08-12

Föreningsstämma 26/5 kl 19
Visades t o m: 2011-08-10

Sopstopp i Dalen
Visades t o m: 2011-08-09

Ordningsregler
Visades t o m: 2011-08-09

Renovering
Visades t o m: 2011-07-20

Hyran
Visades t o m: 2011-07-08

Gården sopas
Visades t o m: 2011-07-08

Medlemsmöte
Visades t o m: 2011-06-29

Hyresgästmöte
Visades t o m: 2011-06-29

Videgården Ombildad!
Visades t o m: 2011-06-26

Webbansvarig

Logga in

Glömt lösenordet?

Cookies

Sitemap

Webbversion